Naša robota

Že sme okrem písaňá aj volaco další vikonali :)


Našekroje.sk

24.05.2018

Naše skúsenosti v "ľudovom" i textilnom odbore sme sa odhodlali zúročiť prostredníctvom elektronického obchodu a šitia krojov na zákazku. Nájdete ho na www.nasekroje.sk

Na počesť závodského rodáka Floriána Benkoviča sme sa rozhodli vytvoriť podujatie Frolová notečka. Strýc Frola boli zberateľ piesní, ľudový spevák a muzikant a nedocenená osobnosť našej obce. Podujatím chceme nielen upozorniť na jeho osobnosť, ale aj na piesne, ktoré zozbieral a ktoré sa zatiaľ nenašli. Viac o podujatí nájdete tu: ...

Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. Každý kroj je...

Folklórna skupina Lanšper je úzko prepojená s našim OZ. Avšak, použitie výrazu "projekt" by bolo značne degradujúce. Lanšper sa opiera o najstaršiu záhorácku kultúru, ktorá vznikla pozdĺž rieky Moravy. Snaží sa ju objavovať prostredníctvom starých piesní a tancov.
Presvedčte sa tu.

S nutnou dávkou patriotizmu sme založili stránku s najstaršími fotografiami z našej obce. Odhadujeme, že by ich mohlo byť 400. Asi netreba nič viac dodávať, stránku nájdete tu.

Prameňe 2017

13.09.2017

Prehliadka Prameňe záhoráckeho folklóru prebehla 23.4.2017 v kine Malacky. Dovolíme si použiť vlastné slová:
"Uvidíte a učujete pôvodný folklór, ktorý dodnes zostal zachovaný v dedinách a mestách po celom Záhorí. Vystúpi šesť folklórnych zoskupení s tancom, spevom, piesňami a hudobnými číslami tak typickými a jedinečnými v rámci celého Slovenska.
...

Tento web bol prvý a zároveň nosný projekt, ktorý položil aj základy nášho OZ. V roku 2015 ho založil Sašo pre potrebu šírenia záhorácky tradícií. Dnes je z neho databáza s mnohými záhoráckymi onakvosťami, krojmi, starými fotkami, podujatiami, folklórnymi skupinami atd. Jednoducho kliknite sem.