Co je Záhoráckí folklór?

Vitajte miuí hosté!

Vouám sa Marcin Lebeda a dovolte mi, abich Vás obeznámiu, o čem sa tadi píše a co sa tu dozvíte. Ceué sem to tu nazvau kronikú, a bárs to neňi úplňe presní víraz, najlepší viscihuje zašuú dobu, v kerej vzňikali, a ďíli sa, mnohé krásné vjeci. Tima krásníma vjecama mislím naše zviki, reč, kroje, tance, muziku, ale aj našu náturu. Toto sú prvki, keré formujú a určujú našu kultúru. A kultúru si treba šanovat!

V tejto kronice sem dau dokopi abecedňí zeznam ludzí činních ve folklórňím svjece. Neňi ich máuo, ale že bi ich mohuo bit ešče vjec, aj proto robím túto vjec. Ej sem já vjeru básňík! Sú tu súbore, spolki, združeňá, muziki, ecetera-ecetera. Prelistujte si to, a lesci sa tam nenájdete, ohuáste sa mi. Na temto zeznamje mosíme robit šeci.

Na ceuém Slovensku puací, že každá dzezina má svúj kroj, a Záhorí neňi víňimkú. Dúvodú, proč temu tak je, je kopa, ale jedním z ňich je aj to, aby sa domácí a prespolňí, né enem u muziki, rozeznali. Proto sem vitvoriu aj kapitolu o záhoráckich krojoch. Neňi síce ešče hotová, ale až ju dokončím, tak vám budú oči prechádzat!

Táto kronika je aj o záhoráckej náturi, a teda, mosí bit jednoznačňe písaná v záhoráčťiňe. Lebo, jak sa poví, vtáka spoznáš po perí a čovjeka po reči. A mi toťiž našu rodnú záhoračťinu rádzi cibríme, a tak, jak nám zobáki narostli, najrači viprávjáme. Ba co vjec, píšeme jak čujeme a ipsiloni napoužíváme. Lachkí jak pérko je potom život Záhoráka! Ketže sa ale sceme prezentovat pred ceuím šírím svjetem, budem používat aj spisovnú slovenčinu, a to tak, jak najlepší vím. A aj proto, abi sa Vám, Nezáhorákom, hubi a oči durchem-durch neskrížili.

Vjerím, že táto kronika pomože k temu, abi sme, mi Záhoráci, začali vícej spolupracovat a vícej rozvíjat naše prepjekné tradície a folklór. Ono sa lachko poví, že na nás Záhorákú ňigdo nemá, ale enem tak, bez roboti, najlepší nebudeme. Posrandovat víme, a aj dobré fťipi sú o nás, enem treba aj volaco robit. Dobre to viscihuje aj jedno naše motto. Vlasňe, to motto viscihuje skoro šecko.

Záhorácké motto:  Nemám kedi ňikedi, enem kedi-tedi ňekedi.

Sem, a sme, enem na začátku, kapitol je máuo, a aňi ti ešče nejsú zdaleka dopísané, ale jak sa poví, babka k babce, budú kapce. Kebi ste mi sceli posuat ňejaké rádki, adresu tadi máte a je tu aj odkaz na fejsbúk. A prikuádám aj svoju foldegrafiu, abi sme sa volade pri muzice lepší spoznali.

Zdraví

Marcin Lebeda