Brodské

Fotky mužského kroja pochádzajú zo 70-tych rokov.