Kroje z Dúbravky

01.10.2021

Dúbravka? Áno, niektoré mestské časti Bratislavy bývali kedysi samostatné obce. Pokiaľ hovoríme o Záhorí, tak obce Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica a Karlova Ves tvorili na juhu jeho hranice. O Dúbravke možno hovoriť, podobne ako napríklad o Devínskej Novej Vsi či Mokrom Háji, ako o obci chorvátskej. Dokladá to nielen množstvo mien chorvátskeho pôvodu. Pokiaľ ide o kroj, hovoríme o kroji tzv. lábskeho typu, široko rozšíreného po celom južnom Záhorí. Podobnosť vidíme aj v ľudovej architektúre.  Fotky sú z rôznych zdrojov s popiskami podľa našich znalostí.

Zdroje: Dúbravské múzeum, SAV