Kroj z Hubokého

03.05.2016 09:56

Pridau sem velikú várku podobenek krojú hin z Hubokého. Kochajte sa.
Velice podobné kroje bili aj v Prietrži.