Marcin

26.05.2016 13:32

Vitajte, ludé zblíska aj zdaleka!

Tadi sa dočítáte šecko ze svjeta folklóru na Záhorí, a možná aj z vječí dálki.

Marcin Lebeda