1. Medzinárodňí konferencia o Mackovi

1. Medzinárodňí konferencia o Mackovi

15.10.2016 - Zásadné otázki súčasného bicá sa budú prebírat v Mauackách!