13. Ročník seminára o ľudovej piesni

19.11.2016

Spolok hudobného folklóru pri SHÚ
Trnavský samosprávny kraj - Záhorské múzeum v Skalici
Mesto Skalica

Tlačová správa

Názov podujatia: Seminár o ľudovej piesni 2016
Výskum, dokumentácia a edície ľudových
piesní
Miesto: Dom kultúry – malá sála, Námestie slobody 11,
909 01 Skalica
Dátum konania: sobota 19. novembra 2016 od 10.00 hod.
Garanti seminára: Peter Michalovič a Stanislav Dúžek

Podujatie je koncipované ako každoročne organizovaný odborný seminár určený členom Spolku hudobného folklóru a ďalším odborníkom, metodikom, pedagógom a aktívnym folklórnym interpretom. Jeho dramaturgiu tvoria príspevky vopred vybraných znalcov v tejto oblasti a diskusia, ďalej sprievodné podujatia, obsahom súvisiace so zameraním seminára.
Ústrednou témou seminára v roku 2016 bude edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Ďalšou z tém budú otázky spojené so spôsobom uchovávania ľudovej hudobnej kultúry v múzeách a o jej šírení, propagácii či scénickom spracovaní hudobného folklóru. Podujatie je z hľadiska zvolených tém i spätnej väzby a aplikovateľnosti prezentovaných dát mimoriadne aktuálne.
Autori príspevkov: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Jana Ambrózová, Kateřina Kovaříková, Lucie Uhlíková, František Šalé, Stanislav Grich, Helena Jurasovová-Blahová, Jozef Lehocký, Peter Obuch, Peter Michalovič.