2% pro Marcina

2% pro Marcina

22.1.2019 - Kamarádzi, budeme rádzi, ket nás potporíte v našej činnosci a darujete nám 2% z tich čaškich daňí :)

Postupujte nasledovne:

  1. Stiahnite a vytlačte si obidve tlačivá uvedené nižšie
  2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo POTVRDENIE)
  3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (tlačivo VYHLÁSENIE)
  4. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (napr. Malacky)

Dzekujeme!

Tlačivo 1

Tlačivo 2