28-29.5.2016 - Detské krojované slávnosti 2016

28-29.5.2016 - Detské krojované slávnosti 2016

Veľké Leváre prídu navštíviť pozvané detské folklórne súbory zo Slovenska i z neďalekej Moravy. Pozvanie prijali tieto deti z Moravy zo súboru Žeravjánek zo Žeravin, Pomněnka z Tvrdonic, Marijánek zo Bzenca a deti zo Slovenska – súbor Čerešenka zo Smolenic, Krakovanček z Krakovian a Matičiarik z Nových Zámkov. Na festivale bude ako každý rok vystupovať aj domáci DFS Leváranek a mládežnícka časť Folklórnej skupiny LEVÁRAN.

Program festivalu sa začne ako každý rok krojovaným sprievodom obcou Veľké Leváre od kultúrneho domu až k habánskemu amfiteátru. Tam už prebehne oficiálne otvorenie festivalu starostom obce pánom Štefanom Kudličkom a tradičnou veľkolevárskou festivalovou hymnou „Tí hodziny levárské“, ktorú si spoločne zahrajú všetky ľudové hudby. Moderátorka festivalu pani Vlaďka Perničková bude uvádzať každý súbor, ktorý bude práve predvádzať to najlepšie zo svojho repertoáru, zvyky a tance svojho regiónu, či obce.

Počas festivalu bude v Habánskom dvore množstvo stánkov s občerstvením, ale tiež s ľudovo-umeleckými predmetmi. V rámci folklórneho festivalu budú prebiehať aj Tvorivé dielne, ktoré povedú šikovné animátorky z OZ Na kopci. Deti zo súborov, ale i návštevníci sa môžu zapojiť do malej „školy tanca“, ktorá bude súčasťou programu. Môžu si tak vyskúšať niektorý z tradičných tancov Záhoria, alebo iného regiónu, ktorý predvedú tanečníci pozvaných súborov.

Vstup na celý festival a tiež na sprievodné podujatia je voľný. Vedúca súboru Svetlana Valachovičová ďakuje vopred všetkým sponzorom a rodičom za akúkoľvek pomoc pri organizovaní festivalu a hlavne najväčšiemu sponzorovi Obci Veľké Leváre. Na všetkých návštevníkov sa veľmi tešíme a veríme, že tradície a zvyky z minulosti v podobe tancov detí v nich zanechajú krásne spomienky na celý život.


Program
28.5. – sobota – Habánsky amfiteáter

14:00 – krojovaný sprievod obcou
14:30 – otvorenie festivalu

Účinkujú:
DFS Leváranek (SR)
DFS Žeravjánek (ČR)
DFS Marijánek (ČR)
DFS Krakovanček (SR)
DFS Pomněnka (ČR)
DFS Čerešenka (SR)
DFS Matičiarik (SR)

29.5. – nedeľa – 10:00
Kostol Mena Panny Márie
sv. omša s vystúpením súborov Leváranek a Matičiarik

Sprievodné akcie:
Otvorené habánske múzeum a habánska kaplnka
Stánky s ľudovo-umeleckými predmetmi a občerstvením
Tvorivé dielne pre deti
Škola tanca
Vstup na všetky akcie voľný