48. Ples Záhorákú

48. Bál Záhorákú

4. 2. 2017  sa ukutečňí v Hoteli Pressburg (po našém Prešporek, predtím Bonbón) pri petržalském Draždiaku 48. Bál Záhorákú. Zúčastńí sa ho kouem 500 ludzí – Záhorákú, jejich kamarádú a hoscí, paščikárú, účinkujúcich muzikantú, tanečňíkú a spjevákú. Na záhoráckú notu zaspívau a do tanca bude hrát skupina bratrú Zajačkovcú ze Štvrtka ze spjevákem Karolem Malým, predtancovaňí uskutečňí tanečňí skupina Leváranek z Levár pod dohledem p. učitelki Svetlani Valachovičovej (https://www.levaranek.sk/?page_id=2), ve vstupňí  hali bude hrát  cimbalová muzika, kerú vede ďetskí primáš Marek Šimko z Levár, zatancuje aj skupina Fjertúšek. Zuatím klincem programu bude vistúpeňí Janki KOCIÁNOVÉ, kerá uáme srdca šeckích chuapcú a chuapú v rokech na parkece. Úžasňí večér doplňí rodzinná atmosféra hotelu Pressburg, kerého zamjestnanci sa “budú pretŕhat” enem, abi splňili každé naše žeuaňí. Večera bude v ceňe líska, každí si ju odnése po zameňení za lístek do Čardi – jak sa to v minulosci osvječiuo hned od začátku – teda od sédmej hodzini. Tancovat sa bude do rána biuého…. vínečko biué a rudé poteče potokama….. do nedojde, može lutovat.