Borský Svätý Jur

Detský folklórny súbor Juránek

Aj keď sme mladý súbor, ktorý vznikol len v roku 2012, napriek tomu sa tešíme zo spoločných stretnutí členov súboru , pri ktorých spoločne hľadáme tradície našich predkov a snažíme sa pochopiť ako všetko fungovalo kedysi, keď neboli mobilné telefóny, počítače a všetky ostatné vymoženosti dnešnej doby.

A ako sa to všetko začalo? Myšlienka založiť Detský folklórny súbor Juránek vznikla vo februári 2012 na podnet mamičky , ktorej dcéra je dnes už členkou nášho súboru. Nie len jej , ale aj mnohým iným v našej obci a okolí chýbala pre naše deti činnosť , kde by sa mohli tanečne vyžiť. Vo februári 2012 sme vyhlásili prvý konkurz na členov súboru. Na našu radosť bol záujem naozaj veľký a noví členovia začali svoju činnosť už v marci 2012. Názov nášho súboru je odvodený od názvu obce, ktorú reprezentuje. To že sa nám našu myšlienku podarilo tak rýchlo zrealizovať , vďačíme p. Mgr. Alene Olšovskej , riaditeľke ZŠ s MŠ v Borskom Svätom Jure, ktorá náš návrh založiť súbor pri škole uvítala s nadšením a pomohla nám vytvoriť podmienky pre fungovanie súboru. Dodnes je nám veľkou oporou.

Súbor založila Zuzana Obernauerová, dlhoročná , stále aktívna folkloristka a tanečníčka súboru Dopravár a Zuzana Rajzíková a dodnes ho spoločne vedú. Momentálne máme za sebou už 3. konkurz , keď sme medzi nás prijali nové deti. Sme jedna veľká rodina, v ktorej máme deti od veľmi nízkeho veku a to už od 2,5 roka do 13 rokov. Napriek tomu, že sa hovorí , že takto malé deti sa nevedia ešte toľko sústrediť a je skoro ich zapájať do skupinových aktivít takéhoto druhu , z našej skúsenosti je to práve naopak. Je síce pravdou, že detičkám trvá o niečo dlhšie kým sa adaptujú, ale potom tá námaha stojí za to. Veľmi rýchlo sa zaradia do kolektívu a v neskoršom období je pre nich nácvik bežnou rutinou , tak ako pre staršie deti. Členovia nášho súboru pochádzajú a bývajú nie len v Borskom Svätom Jure, ale sú aj z blízkeho okolia a to z Moravského Svätého Jána , ale aj napríklad z Čárov. Preto sa snažíme náš repertoár orientovať na zvyky domáceho prostredia, aj napriek tomu, že pátranie po tradíciach je veľmi náročné, nakoľko sa takmer nezachovali a aj starí obyvatelia našej obce majú veľmi slabo zachované znalosti o tunajších zvykoch. Rovnako aj pátranie po kroji , ktorý sa kedysi v Borskom Svätom Jure nosieval, je náročné, ale veríme, že sa nám podarí kroj zostaviť tak ako ho kedysi nosili naši predkovia. Náš repertoár pozostáva z detských ľudových hier , piesní , tancov a vinšovačiek, kde preferujeme región Záhoria, ale radi by sme deťom nášho súboru a samozrejme aj našim divákom , ponúkli program tancov a spevov pochádzajúcich z celého Slovenska. Myslíme si totiž, že Slovensko je malá nádherná krajinka, ktorá má prekrásne zvyky a každý z nás si zaslúži o nich vedieť čo najviac . U nás je to formou tanca a spevu.

Aj napriek krátkemu obdobiu fungovania , súbor absolvoval už mnoho vystúpení , nie len na pôde Borského Sv. Jura, ale aj v Bratislave, Senici, a širokom okolí našej obce. Radi by sme sa rozrástli aj o starších členov súboru, kde by sme radi zaradili do reprertoáru párove tance. Máme v pláne rozšíriť repertoár a krojové vybavenie k tancom z ďaľších regiónov Slovenska a s tancami a spevmi úspešne reprezentovať na folklórnych festivaloch a vystúpeniach nášho DFS.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v ťažkých začiatkoch podali pomocnú ruku a tak podporili náš súbor a myšlienku rozvoja a hľadania zvykov naších predkov takou peknou formou ako sú tance, spevy, vinšovačky. Rovnako aj rodičom našich členov , ktorí svoje deti podporujú a pomáhajú v ich rozvoji a sú vlastne našimi “ďalšími” členmi našej súborovej rodiny.

Kontakt

Vedúca súboru: Mgr. Zuzana Obernauerová

Adresa:

ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Hviezdoslavova  215
908 79 Borský Svätý Jur

Mail: suborjuranek@gmail.com

Tel: +421 907 743 319

Facebook: https://www.facebook.com/groups/220835731377650/