Brodské

Detský folklórny súbor Brodčánek

DFS Brodčánek vznikol v roku 1993 pri Dome kultúry. Vedie ho pani Marcela Antálková. V jeho repertoári sú hry, tance , piesne a detské zvyky z Brodského. Brodčánek vystupuje pri kultúrnych podujatiach nielen doma, ale i okolí  a na Morave. Od svojho vzniku sa pravidelne zúčastňuje regionálnej súťažnej prehliadky, viackrát postúpil i do krajského kola .

 

Kontakt

Štatutár: Marcela Antálková

Adresa: M. Čulena 174, 908 85 Brodské

e-mail: antalkova.marcela@gmail.com

tel: 0948 088 003

web: www.brodske.sk