Borský Mikuláš (Búre)

Obecný kultúrny spolok SLZA

Bol založený 20. januára 2004. Tvorí ho kolektív mladých ľudí so záujmom o rozvoj kultúry a zachovanie ľudových tradícií v Záhorskom regióne. Úzko spolupracuje s ostatnými organizáciami a spolkami a s obcou Borský Mikuláš. Oks SLZA sa každoročne organizačne podieľa na tradičnej fašiangovej zabíjačke, fašiangových zábavách s neoddeliteľným „pochovávaním basy“.Pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych podujatí, ako je napríklad prehliadka krojovaných skupín. V roku 2006 spolok pripravil nový program „Nedzela na muatovni“, s ktorým seba, ale aj našu obec reprezentoval v Borskom Mikuláši na podujatí Dožinky na Búroch, ďalej v Sobotišti, Holíči, Šaštíne - Strážach, Smrdákoch, Stupave a v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Členovia heligonkári sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach heligonkárov nie len v regióne Záhoria, ale aj mimo neho.

V roku 2008 začal pri Oks SLZa pôsobiť folklorný súbor pod tým istým názvom, čiže SLZA. V súbore je momentálne 22 tanečníkov. Súbor doprevádza ĽH Pláňava zo Skalice.

Cieľom spolku je skvalitňovať svoje aktivity a ďalej obohacovať novými kultúrnymi programami čím budeme reprezentovať Borský Mikuláš i región.


Kontakt:

Kontaktná osoba: Martin Šedivý

Tel.: 0915 122 203

Web: info@spolokslza.sk

https://www.facebook.com/Obecn%C3%BD-kult%C3%BArny-spolok-SLZA-159420326647/