Dojč a Koválov

Dojč a Koválov

16.2.2018 - Nové podobenky kroja z Dojča a Koválova.

 

Dzífčence z Koválova:

Dojčanská žena s dzetma 1910. Pravdzepodňe z Ameriki.