Film z Jura

Film z Jura

14.8.2019 - Noví film v archívje

Leto sa pomaly blíži ku koncu a tak sa na vzácnom filme z Borského Svätého Jura pozrime, ako to vyzeralo na záhoráckej dedine v 30-tych rokoch 20. storočia. 
Od 2:30 minúty môžeme vidieť aj dedinskú muziku. V nedeľu sa odmodlili nešpory, zložil sa parket, zbehla sa polka dediny a zábava mohla začať. 
Podľa toho čo vidíme, muziku tvorilo tradičné štrajchové nástrojové obsadenie - husle, trúbka, cimbál so známym juranským cimbalistom (a multiinštrumentalistom) Rudom Radičom. Na basu hrá pravdepodobne (ťažko rozoznať) Fracek Kabarec z Búrov.
Film je mierne zrýchlený, ale podľa krokov je možné povedať, že hrajú niečo moderné - jazz / swing prípadne polku. Filmári boli podľa popisu Američania a pravdepodobne sa aj muzikanti chceli moderným repertoárom predviesť. 
Pokiaľ ide o oblečenie a kroje, Jurania sa veľmi rýchlo (začiatok 20.stor.) popanštili a začali chodiť oblečení "po vídňarsky". Teda zahodili svoje kroje a začali nosiť mestský typ odevu. Dedinský ráz zachraňujú dievčiny v kroji, ktoré si všimli aj filmári. Sú to pravdepodobne dievčatá z Húškov alebo inej priľahlej osady. Ide o typ svätojánskeho kroja, ktorý sa vo všeobecnosti udržal veľmi dlho. Je veľmi pravdepodobné, že juranský kroj vyzeral identicky.

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aSKRpukz2qo&t=211s