Gajary

Folklórny súbor Slnečnica - Sunečník

Pracujeme v obci Gajary od roku 1956. Počas tohto obdobia sme sa dostali do povedomia ľudí nielen v obci, okolí, bývalej ČSFR a Slovenska, ale aj za hranicami našej krajiny. Reprezentovali sme slovenskú kultúru v Rakúsku, Česku, Taliansku, Grécku, Španielsku, Srbsku, Maďarsku, v bývalom ZSSR, NDR, Francúzsku, Poľsku, Chorvátsku, Bulharsku, Tunise, na ostrove Korfu, Thássose atd'.

Počet našich členov sa pohybuje okolo čísla 100 vo veku od 4 do 80 rokov.

V rokoch 1956 - 1980 súbor mal názov Družba. Účinkovali v ňom i vojaci Pohraničnej stráže. Zviditeľňovali sme sa na roznych vojenských súťažiach a vystupovali sme v mestách a dedinách v pohraničí. V roku 1980 sme sa premenovali na FS Slnečnica - Sunečník. V roku 2003 sme založili Združenie priateľov folklóru, ktoré zastrešuje: prípravku, detský folklórny súbor, folklórny súbor dospelých, skupinu „Nositelia tradícií“ a ľudovú hudbu Slnečnica - Sunečník. 

V našich programoch prezentujeme tradície, zvyky a tance regiónu Záhorie. Sú to: Novoročné zvyky, Traja králi, Fašangy, Pochovávanie basy, Velká noc - šlahačka, Sadzení máje, Jánske ohne, Dožinky, Vinobraní, Starodávna svadba, Gajarské hody, Regrúti - asentyrka, Čarovanie na Luciu, Folklórne Vánoce. Máme naštudované aj tance a piesne z Myjavy, od Trenčína a Terchovej. Z Východného Slovenska je to čardáš z Pozdišoviec a karička. Vystupujeme v pôvodných krásnych krojoch, čo obecenstvo oceňuje a získava prehľad o regiónoch.

Na objednávku „začepčíme" novodobú nevestu do starodávneho čepca a svadobčanov vtiahneme do dávnej minulosti.

Spolupracujeme so Slovenským rozhlasom, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou televíziou a TV Markíza. Naša ľudová hudba nahrala CD nosič "Záhorácke pjesničky" a "Záhorácke svadební, piesne a tance priateľov". V roku 2012 sme uviedli do života hudobné CD „Záhorácke ludové pjesničky o víne a pri víne“. Máme propagačné DVD a záznamy z rôznych festivalov.

 

Kontakt:

+421347797227

sunecnik@inmail.sk

https://slnecnica-sunecnik.webnode.sk/