Holíč

Folklórny súbor Valša

Vedúcou súboru je Nadežda Vachová. Súbor pôsobí pod hlavičkou nedávno vzniknutého Občianskeho združenia Valša, ktoré zastupuje ako štatutár Anna Valúchová. Členovia súboru sa stretávajú dvakrát týždenne v utorok a piatok na ZUŠ na Kollárovej ulici. Prvé pesničky a tance nacvičili pod dohľadom učiteľa holíčskej ZUŠ Radovana Timka.
Na prvom verejnom vystúpení súboru Valša jej tanečníkov sprevádzala cimbalová muzika ZUŠ v Holíči pod vedením Františka Plhala. Pre túto príležitosť vyhľadal skladby, ktoré upravil už v 70-tych rokoch pre vtedajší súbor Spojár.

Kontakt

https://fsvalsa.webnode.sk/