Jabloňové

DFS Jabúčko

 

Myšlienka o založení detského folklórneho súboru sa zrodila na Dňoch Pomoravia v roku 2011. Najskôr sme vznikli ako tanečná skupina zameraná na folklór a v apríli 2012 sme vytvorili občianske združenie pod názvom Detský folklórny súbor Jabúčko. Pri názve súboru nám bol inšpiráciou názov našej obce, Jablonové. Zakladateľmi tanečnej skupiny bola Paulína Feriancová a Miroslava Antolíková. Pri jeho zrode nám pomáhala Vierka Tarová a neskôr aj Martina Šípová. Dnes má súbor 16 členov vo veku 6-12 rokov. 

Našim cieľom je združovať talentovaných záujemcov o ľudové piesne a tanečný prejav, naučiť ich ľudovým zvykom a tradíciám nielen zo Záhoria, ale aj z iných regiónov Slovenska.

DFS Jabúčko vystupoval na Dňoch Pomoravia, na rôznych podujatiach konaných našou obcou a na krumpolových dňoch v Sološnici.

Kontakt

DFS Jabúčko

Jablonové č. 197

/budova obecného úradu/

900 54 Jablonové

Tel: 0905 478 590
Email: jabuckodfs@gmail.com