Ke spovjedzi

Ke spovjedzi

12.4.2017 - Blížá sa hrubé svátki a od kamaráda Jožku sem obdržau túto zajímavú kartu k velikonočnej spovjedzi. Je z roku 1897 a mjeua vtedi velikú moc. Biuo ju treba preukázat napríkuad pri krsce lebo pri svadbje. Tak to bívauo pred 120 rokma.