Kňíška a vístava krojú

Kňíška a vístava krojú

21.11.2017 - Dávám do pozornosci pjeknú událost. Začátkem decembra sa v Záhorském múzeu ve Skalici začne vístava záhoráckích ludovích krojú. Popri tem tam bude k dostáňú aj kňížka o krojoch od múdrého pána Mojmíra Benžu - Tradičný odev na Záhorí. Mosím sa trochu pochválit, že pán Benža použiu podobenki tadi ode mja. Sám sem zvjedaví.