Konc jak živé 2018

Konc jak živé 2018

21.3.2018 - Po roku je tu zas súťažná prehlídka ludovich viprávjačú a tanečňíkú z Braťisuavského kraja. Dojdzite sa podzívat a potporit!