Konferencia o Mackovi 2017

Konferencia o Mackovi 2017

14.10.2017 - Po roku budú zas múdré huavi rozmúvat o mauackém Mackovi.