Kopčany

Kopčany

 

 

 

 

 

 

Ženský kroj okolo r. 1917

Skupina obyvateľov Kopčian (okolo r. 1860)

Pozn. Cabinet Portrait je druh portrétnych fotografií používaný v 2. pol. 19 stor.

Zdroj: Slovenská akadémia vied