Kroje z Kiripolca

Kroje z Kiripolca

1.11.2017 - Podávám vidarené a vzácné podobenki kroja z Kiripolca z roku 1938. Môžeme na ňich pozorovat kroj šeckich vrstev obivatelstva. Lesci sa nemílím, tak je na ňich aj sám majstr Marcin Benka.