Kúcanská svadba

Kúcanská svadba

23.5.2019 - Jedna kúcanská svadebňí podobenka z roku 1926.

Zdroj: Pjekné mjestečko, Kúty

Dvojsvadba v Kútoch v roku 1926

Vľavo nevesta Anna, rod. Palkovičová a ženích Jozef Palkovič - Miša, vpravo nevesta Štefánia, rod. Žilková a ženích Pavel Palkovič - Pavlík.

Ženy na fotografii sú zväčša ešte v tradičných krojoch, u mužov už prevláda konfekcia podľa dobovej módy.