Kúcanské hodi

Kúcanské hodi

5.8.2016 - Hodi v Kútoch

299 rokú od posvjeceňá našého kosteua Vás pozýváme na hody do Kútú, de budete mnet možnost strávit príjemný a plnohodnotní čas. Pozývajte rodzinu, kamarádú, nech sa šeci rodáci zas streneme doma!
Dojdzite, bude to zas moc pjekné!


18:00 Kosteu sv. Jozefa - omša s procesijú

PÁTEK - Predhodové spívaní s besedú u cimbálu

V programje vystúpjá folklórní súbor DANAJ ze Strážnice, mužáci z Poštornej, mužáci z Vrbice, ženský pjevecký zbor SPĚVULENKY z Čeložnic, dzeci z Kúcánku se sólistkú Luciú Andraškovú, gajdoš Jan Huňař ze Staréj Brecuavy a my - KÚCANÉ. Program budú doprovádzat a besedú Vás bavit hned dvje cimbálové muzika - CM Břeclavan s primášem Frantú Blažkem a CM Strážničan na prímje s Víťú Pálenským.

Začátek o 20.hodzine.NEDZELA - Hodová zábava s DH ZLAŤANKA

Chuapci ze Zlaťanky sa nám tak lúbili, že hrajú aj tento rok! Vjerím, že sa Vám budú lúbit aj podruhé.
17:30 - prúvod od kosteua
20:00 - cezpolní sólo
03:00 - kúcanská VÁLANÁ

Ešče može nastat nejaká zmjena, tak prosím sledujte aktuality.

Tešíme sa a dekujeme!