Kuklov

Detský folklórny súbor Nádej 

Súbor vznikol v roku 1996 pri Obecnom úrade v Kuklove pod vedením pani Emílie Kadlicovej, na akordeón sprevádza pán Stanislav Stanek z obce Čáry. V súbore pracuje 20-26 detí od 7 do 16 rokov .  Účinkuje pri všetkých kultúrnych podujatiach, ktoré sa konajú v obci a od svojho vzniku sa každý rok prezentuje na Regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov, odkiaľ viackát postúpil do krajského kola.

Členovia súboru nezabudli ani na starú tradíciu „fašang“ v Kuklove, chodením po ulici s hudbou, so spevom, šablovým tureckým tancom v maskách a kroji. So svojimi vystúpenim sa zúčastnili  na folklórnych podujatiach  v Gbeloch, Borskom Mikuláši, Kamennom Mlyne, i v zahraničí v Mikulove a vo Viedni .

Kontakt

Štatutár: Emília Kadlicová

Adresa: 908 78 Kuklov 198

tel.: 034 6582182

web: www.obeckuklov.sk