Kúty

Kúty

Kúcanskí pár roku 1926

Zdroj: Pjekné mjestečko, Kúty

Dvojsvadba v Kútoch v roku 1926. Vľavo nevesta Anna, rod. Palkovičová a ženích Jozef Palkovič - Miša, vpravo nevesta Štefánia, rod. Žilková a ženích Pavel Palkovič - Pavlík. Ženy na fotografii sú zväčša ešte v tradičných krojoch, u mužov už prevláda konfekcia podľa dobovej módy.