Lozorňanské svadbi

Lozorňanské svadbi

20.5.2020 - Dvje svadebňí foldegrafie Lozorňanú. Prvňí z ňekedi z rokú 1938-1940 a druhá z roku 1944.

 

Zdroj: Lozorno v spomienkach