LH SKALIČAN

Začiatkom 50. rokov bolo v meste Skalici prajné prostredie pre rozvíjanie rôznych kultúrnych aktivít spojených s ľudovými tradíciami, ktoré vyústilo až do založenia folklórneho súboru Skaličan v roku 1954. Už v roku 1950 totiž existovala cimbálová hudba pri hudobnej škole a v roku 1952-53 sa príchodom nových učiteľov vytvorila ďalšia hudba s primášom Jánom Králikom. Príležitostne vystupovala s hudbou aj spevácka skupina.

     V máji 1954 bol MUDr. Miroslav Krupka, súčasne primáš ľudovej hudby, iniciátorom myšlienky, aby patronát nad súborom prevzal Závodný výbor pri Nemocnici v Skalici. Keďže väčšina muzikantov pracovala v nemocnici (dokonca v kuloároch folkloristov nazývali skalickú hudbu "doktorskou"), táto myšlienka našla kladnú odozvu.

     Odvtedy nastalo obdobie plné súborových vystúpení, zájazdov, sústredení a nácvikov ale najmä často tvrdej práce, odriekania si voľného času pre túto ušľachtilú záľubu. Medzi osobnosťami, ktoré pracovali vo vedení folklórneho súboru Skaličan, sa objavujú mená, ktoré sú známe aj z iných spoločensko-kultúrnych aktivít, napr. MUDr. Miroslav Krupka, Pavol Fürstenzeller, MUDr. Igor Chaloupka, RNDr. Anton Dinka. Tancom sa zaoberali najmä Mgr. Antónia Chaloupková, RNDr. Anton Dinka, Mgr. Marcela Michalovičová a ďalší externí pracovníci v oblasti hudobno-tanečného folklóru. V činnosti súboru mala vždy vysoký umelecký kredit ľudová hudba, o čo sa pričinili napr. jej primáši, už spomínaný MUDr. Miroslav Krupka, Bohuš Vančura, Ing. Janko Klinda, Milan Zelenka, MUDr. Jozef Rambousek, PaedDr. Peter Vašečka, MVDr. Juraj Kulčár, PhDr. Peter Michalovič a niekoľkoročný vedúci hudby František Zemánek.

Viac na: https://www.skalican.sk/