Malacky

Malacky

 

Pri týchto krojoch sa nedá s istotou potvrdiť, že pochádzajú z Malaciek, v blízkych dedinách boli kroje totiž veľmi podobné.

Ochotníci divadelného krúžku MS Malacky  nacvičili pod vedením režiséra Karola Trčku  hru Ženský Zákon od Gregora Tajovského. 1939/1940

Samozrejme použii miestne kroje, opäť je otázne, či sú z Malaciek alebo z okolitých dedín.