Marcin Lebeda

Marcin Lebeda

20.10.2017 - Kamarádzi, nastau čas pohnút sa dálej. Možná ste si aj huavi drali, ale možná vám to biuo aj lautr jedno, do je a co je zač Marcin Lebeda. Pritem temu budú sotva dva roki co sa narodziu. Marcin, to už nečuje čovjek neska až tak bježňe a Lebeda je enem zelina co rostne bárde po rolí. Pres to šecko, a proto aj, bi to mohuo bit záhorácké méno. Možná aj žije medzi nama, ale já o tem nevím.

Pred tíma dvoma rokma sem pouožiu pár mišlének, keré si možete prečítat dole v kapitolách. Dneska už je tich kapitol vjec a sú čím dál tím obšírňejší. Aj moje mišlenki sú desi inde, ale pres to šecko tadi. Mjesičňe si túto kroniku prelistuje pres 2000 ludzí. Je to pjekné číslo, ale mohuo bi nás bit vjec. Proto, ket vám to nerobí námahu, možete mja otporúčat aj dálej.

Pridávám tadi pár podobének, keré vzešli z mojého, lepší povidané z našého snažeňá. Vjedzte, že kroje na ňich zachicené, sú to nejlepší, co sa neska dá vidzet. Budem rát, ket k temu aj volaco povíte. Sú to dzedini z rúznich čascí Záhorá. Pokát scete vjedzet vjec, podzívajte sa sem:

https://www.facebook.com/zahorackyfolklorOZ/

A fčil budem citovat:
"Našim posledným rozbehnutým projektom je fotografovanie krojov zo Záhoria. Momentálne máme vyfotografovaných 8 dedín, z ktorých môžeme spomenúť Zohor, Častkov, Plavecký  Mikuláš, či Brodské. Kroj je vecou unikátnou, viažucou sa k jednotlivej oblasti resp. obci. Táto vlastnosť by mala vzbudzovať prirodzený pocit hrdosti a patriotizmu. V istej miere je totiž každý kroj svetovým unikátom.

Záhorie vždy patrilo k bohatším častiam Slovenska, a to aj z dôvodu výhodnej geografickej polohy. Viedla tadeto tzv. "česká cesta", blízkosť Česka a predovšetkým Rakúska dávala možnosti dobrého zárobku i kúpu krojových súčiastok. Záhorácke kroje sú preto v rámci Slovenska pomerne bohaté, ale zároveň i dosť rozmanité. Sú kultúrnym dedičstvom nás všetkých.

Aký máme s fotografiami zámer? Je toho viac. Už sme pár prihlásili na fotografické súťaže, ale to nie je všetko. Budeme sa snažiť fotografie zviditeľniť aj za hranicami Slovenska. Podrobnosti si zatiaľ necháme pre seba a budeme o všetkom informovať postupne. Zatiaľ sa môžete pokochať týmito kúskami."

Marcin Lebeda