Moravský Svätý Ján

Folklórne združenie Fjertúšek je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2013, s cieľom obnovovať a rozvíjať zvyky a tradície v našich obciach, usporadúvať kultúrne akcie spojené s krojmi a folklórom.
Fjertúšek spája mladých ľudí z Moravského Svätého Jána, Sekúl a všetkých možných blízkých či vzdialených obcí, ktorých zaujíma a baví folklór a zúčastňujú sa hodov a folklórnych akcií na Slovensku aj na Morave. 
Radi medzi seba privítame ďalších nadšencov.

Srdečne sa na Vás tešíme.

Kontakt: fjertusek@gmail.com

+421 905 266 098