Na levárskich łúkách

1, Na levárskich łukách, našeł sem si dukát.
2, Do mi ho promjeňí, miłej doma nenňi.

3, Zájdem pro cigáňa, dám ho do cimbáła.

4, Bude mi zaň cimbat, do bíłého rána.

5, Nepújdeme domú, ž mamička dondú.

6, Pod Jaňíčku domú, zanechaj cigáňú.

7, Nech si sami hrajú, roboti nemajú.