O našich domoch

O našich domoch

7.9.2020 - Sáheł sem do archívu a nahráł další film. Tentokrát o ludovej architektúri: https://www.youtube.com/watch?v=WN-gDWVNE3g