Plavecký Mikuláš

Libuša

Folklórna skupina Libuša vznikla v septembri 1999 ako záujmové združenie pod záštitou obce Plavecký Mikuláš. Nápad založiť takýto spolok mala p. Vlasta Dulanská a s podporou priateľov sa ho podarilo zrealizovať. Pani Vlasta Dulanská je takisto aj vedúcou FS Libuša. Názov Libuša dali podľa potoka, ktorý tečie dedinou. Momentálne v skupine pôsobí 18 dospelých a 15 detí.

Folklórna skupina sa venuje hlavne ľudovým tradíciám a zvyklostiam, ako sú napríklad fašiangové pásmo, pochovávanie basy, stavanie máje, hodové slávnosti. Takisto vystupuje a spoluorganizuje oslavy ku dňu matiek, deň detí, na Mikuláša, dôchodcom a v kostole - pri nedeľných omšiach, svadbách, počas adventu.  

Kontakt

Kontaktná osoba: Radovan Ščepka

Email: radovan.s123@gmail.com

Telefón: 0907 / 292 258