Prievaly (Šandorf)

Folklórny súbor ŠANDORFJANKA vznikol v máji r. 2010 aj vďaka podpore našej p. starostky Tatiany Beňákovej. Zakladateľom je Jozef Adamčík. Povôdne to bol ženský spevácky zbor. Počas 2,5 roka fungovania sa súbor trocha rozrástol, dnes má 26 členov, rozšírili svoj spevácky, tanečný či hudobný repertoár, ktorý obohacuje hlavne vlastnou tvorbou. Reprezentuje obec nielen na domácej pôde,  ale jeho vystúpeniam sa tešia aj obyvatelia nášho aj ďalších regiónov.