Prvňí máj!

Prvňí máj!

1.5.2017 - Na 1.mája šikujem podobenki kroja z Puaveckého Mikouáša. Táto podobenka ochotňíkú bi mohua bit dost vípovjedná. Povjedzme si narovinu, kroje sa sa tadi prestali nosit dost skoro. Je tam aj jedna prvomájová, z Leňinem. Kroje bi mohli štimovat, ale ten Leňin, škoda reči.

Galérija: https://www.zahorackyfolklor.sk/products/plavecky-mikulas1/