Púť roku 1928

Púť roku 1928

13.7.2020 - Mám tu foldegrafiu ze Závodú, kerú nevím kam v kronice porádňe zaradzit. Podlá tich pár krojú možeme usudzovat, že dzedzin tam biło vjec.