Rok 2019

Rok 2019

14.1.2019

Pjekňe zdravím v novém roku!

Síce trochu neskúrej, ale rád bi sem si dovoliu aj já povidat pár suov k nastávajúcému roku. Začau bich jednú príhodú, kerá sa mi staua pomjerňe nedávno. Biu u mja zastavení stouár, kerí mi došeu porobit ňejaké vjeci. A on je takí trochu svojskí konopásek a nutno dodat, že aj jeden z posledňich zručnich majstrú svojého remesua. A jak tak diškurujeme, vipadua z ňeho jedna mišlenka: Posúchaj, ket vimizne táto naša záhoračťina, vimizne aj ceuí tento národ! Trochu sem sa najprv moseu pousmít, ale potom mja ten úsmjev prešeu. Že snat to Suovensko stojí na Záhorákoch lebo jak... Treba o tem porozmíšlat trochu vjec zhuboka.

Suovensko má mnoho regiónú a svojim spúsobem je každí unikátním. Na jednéj straňe je tá pestrost velice pjekná, na straňe druhej možeme púsobit aj trochu nesúrodo. V dnešňich časoch sa ale tito rozďíle začínajú strácat a je to poznat aj reči. Aj ket podla prízvuku dokážeme určit do je zhruba otkát, už máuo čujeme rúzné suovné zvraty a ňuanse lebo suova, keré enem hádáme co znamenajú. Od nás bi sem možná spomenuu k príkuadu grincajch, miščáfla, tegez, fóglhún, brinkat. Ket ich používáme v mluvje, aňi si neuvjedomuje, jaké sú zajímavé, vťipné, sofistikované. A ešče kraší je, ket ich použije ve vhodnej chvíli. K príkuadu, ket chuap moc frfle, žena ho hnet usmjerňí suovama - "Nebrbli jak zué pivo v rici." Stará reč biua jednoducho krásňe poetická.

Mi Záhoráci sme sa s tím ňikedi moc neondzíli. (Ináč, víte že naši moravskí bratri čast našého kraja nazívali aj "ondzáki"?) Mi sme si viprávjali a viprávjáme po našém jak v Prešpurku tak aj v Prešovje. Stáročá sme žili "za horama", dosuova na svojém záhoráckém písečku, trochu odlúčeňe od zbitku Suovenska. Pripúščám, že aj proto nám može bit aj čaško rozumjet, a to né enem z pohledu našej reči.

Štefan Moravčík spomíná, že ovládat nárečí je jak ovládat druhí jazik. U nás to puací tím duplem, lebo mnoho suov máme z ňemčini, ale aj z češťini resp. moravčini - našého prajazika. Já ket narazím na ňejakí zaujímaví suovní zvrat - idióm, lebo suovo, hnet si ho aj zapíšem. Snažím sa uchovávat si hlavňe reč mojich starečkú a starének, lebo aňi na Záhorí sa neviprávjá jednak. Ano, je to aj tak trochu boj s vjetrníma mlínma, lebo aj nárečí sa vivíjá. Ale už je to skrátka ve mje a nebudem cigáňit, že to nemám aj trochu v génoch.

Na závjer bich enem dodau, abi ste sa občas pozastavili nad svojú rečú, nad její suovama, pjekníma aj škaredíma, smíšníma aj trudníma. A aby ste si v správnej chvíli spomenuli na starenku, kerá bi ceuú situáciu zhodnociua jednú pjeknú starodávnú metaforú.

Prajem vám dobrí rok!

Marcin Lebeda