Skaličan

22.6.2016 - Do kapitole o ludovich muzikách sem pridau prvú uastovičku. Skaličan je naša najkvalitňejší záhorácká ludová hudba. Lesci sa nemílím, budú nás zastupovat na festivali ve Víchodnej. Nech sa darí!