Skalická primícia

Skalická primícia

6.6.2019 - Šikujem pár podobének z primície vdp. Vojťecha Nollu roku 1939 ve Skalici.