Škoda ťa šuhajku

1. Škoda ťa šuhajku, že za vodú bíváš, voda łávku vzała, ti k nám nechdzíváš.

2, Išeł bich k vám išeł, má miłá Aňičko, kebi´s mja zbudziła, ket vinde sňíčko.

3, Kebi mja zabili, biła bi´s płakała, červením šátečkem oči ucírała.