Smrdáky

Folklórny súbor Smrdáky

S kultúrnym životom obce Smrdáky súvisia i spomienky na tradície našich predkov. Folklór v tejto oblasti má dlhoročné tradície. V roku 2012 vznikol i folklórny súbor Smrdáky, ktorý má v súčasnosti 10 členov. Súbor sa zameriava na prezentáciu ľudového umenia regiónu Záhorie. S tým súvisí nielen  široký repertoár piesní zo Záhoria, ale i nosenie tradičných smrdáckych krojov. V dnešnej modernej a uponáhľanej dobe je pre nás kroj symbolom krásy a bohatstva obce. Je najväčším kultúrnym dedičstvom, ktorý mám tu zanechali naši predkovia. Kroj je dôkazom umu, zdatnosti a šikovnosti našich predkov. Jeho uchovávanie a znovuobjavovanie je prejavom našej úcty k tým, ktorí ho vytvorili. A práve tohto sa držia i členovia folklórneho súboru Smrdáky. Napriek krátkej existencii folklórneho súboru Smrdáky sa súbor predstavil na mnohých podujatiach v samotnej obci Smrdáky ako i  v okolitých obciach- Rybky, Koválov, Oreské.