Staré Jabłoňové

Staré Jabłoňové

8.4.2020 - Jabłoňové, dzedzina, kerú sem v mojej kronice ešče nespomínał. Foldegrafie od Wiesnera sú cca z roku 1900.