Starí muzikanci

Starí muzikanci

18.4.2018 - Dneska si dovolím napísat volaco k muzikantom z našich končin. Bez muzikantú sa toťiž neobešua žádná ludová veseuost - svatba, fašang lebo hodi. A pokat by ste ich sceli dostat do pomikova, tak by vám to vrácili raz-dva, lebo si teho preskákali hodňe. Tito starí muzikanci, nositelé našich najstaršich pjesňiček, sa pobrali do muzikantského ňeba pred pár dekádama. Naščascí, zanecháli nám po sebje stopi, z kerich možeme čítat - notové zápise, foldegrafie ba dokonca filmi. Treba podzekovat aj Jankovi Blahovi, kerí biu v temto ohledze hodňe činorodí a s muzikantama z jednotlivich dzedzin biu jedna ruka. Menoviťe si dovolím spomenút cimbáuovú (štrajchovú) muziku primáša Jána Šveca z Moravskich Jánú. Na basu tam hráu Jožka Janči a na cimbáu Ruda Raďič z Borského Jura, kerí biu obzvlášť činorodí. Frola Páňík ze Závodú biu muzikant a zbjeratel starich pjesňiček. Na Búroch takisto jestvovaua cimbáuová muzika s basistú Franckem Kabarcem. Pripájám pár podobének. Lesci máte podobné podobenki aj vi, tak mi ich zašlite. Je to toťiž rarita.
Lesci bi ste ich sceli čut hrát, dojdzite túto sobotu na www.frolovanotecka.sk
Nech je tímto majstrom zem lachká!

Ruda Raďič (cimbáu - Borskí sv. Jur) Jožka Janči (basa, Moravské Jáni), Frola Benkovič - Páňík (husle, Závodi), Dr. Janko Blaho (národný umelec, Skalica)

Francek Kabarec (basista, Borskí Mikouáš - Búre) a Ruda Raďič