Studienka

Studienka

Šuhaj z Hasprunki.
Zdroj: Nosáľová - Odev môjho ľudu