Stupava

Stupavjánek

 založilo OZ Stupavjan v septembri 2013. Nadviazalo tak na folklórny súbor, ktorý zanikol pred 20 rokmi pre nevyhovujúce  podmienky a zmeny v spoločnosti. Stupavjánek si chce opäť vydobyť svoje miesto v spoločenskom živote mesta Stupava, šíriť a zachovávať kroje, zvyky, piesne, detské ľudové hry, tance a nárečie našich starých otcov a mám, ktoré sa do dnešných čias podarilo uchovať.

Zakladateľkou a umeleckou vedúcou súboru je Oľga Mózová, absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, kde vyštudovala odbor slovenský ľudový tanec. Po skončení štúdia pracovala ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Malackách a popri tom viedla do roku 1993 v Stupave folklórny súbor Stupavjánek, ktorý v roku 1991 vystupoval pred Alexandrom Dubčekom, čo bolo pre súbor najväčšie ocenenie.

Dnes  sa snaží znovuobnoviť medzi deťmi a mládežou kladný vzťahu a hrdosť k nášmu folklórnemu dedičstvu a o jeho čo najautentickejšie  prevedenie.

 

 Kontakt:

Umelecká vedúca súboru - Oľga Mózová
stupavjanek@gmail.com
0905 55 14 37