Trhało dzífča leliju

1, Trhało dzífča leliju, dojeli Turci vzali ju.

2, Posaďili ju na Dunaj, keď bude ťažko zavolaj.

3, A já sem na ťa vołała, až mja hłavička boleła.